بی انتها

فروشگاه

نوامبر, 2013

now browsing by month

 

آموزش ساخت سیالات و الکتریسیته و موارد Dynamics در مایا

 

آموزش ساخت سیالات و الکتریسیته و موارد Dynamics در مایا

 

 

 

http://www.bzbiran.com/detail/322/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-Dynamics-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7.cgi

 

نام محصول: آموزش ساخت سیالات و الکتریسیته و موارد Dynamics در مایا

شناسه فروشنده: 51080449
شناسه کالا: 375
PID محصول: 322

آموزش ساخت سیالات و الکتریسیته و موارد Dynamics در مایا
عنوان اصلی : Introduction to Dynamics in Maya
منظور از Dynamics در عنوان این آموزش چیزهایی هستند که ذاتا که حرکت دارند ، همچون دود ، ذرات بخار ، الکتریسیته ، کلونی زنبورها و دیگر موارد . این مجموعه آموزش ساخت چنین مواردی را به شما می آموزد .

 

Read More