بی انتها

فروشگاه

دسامبر, 2014

now browsing by month

 

اژدهای ذهن

سلام

انگار کره زمین رو سر آدم افتاده باشه و سر هم قانون جذب زمین را داشته باشه و هی زمین فشار بیشتری به سر بیاره